Лінія з питань етики та ділової поведінки

AGELESS – ЗРАЗОК ПОРЯДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ ЕТИКИ

З моменту свого заснування ТОВ «АГЕЛЕС» підтримує репутацію надійного та порядного ділового партнера. Працюючи з українськими та міжнародними компаніями, ми будуємо наші партнерські стосунки на засадах гідності та високого рівня відповідальності. Ми намагаємося бути прикладом прозорого ведення бізнесу для інших компаній, дбаємо про наше чесне ім’я та високий статус партнера SAP.

Кожен співробітник, який є невід’ємною частиною компанії, у своїх повсякденних діях опирається на Кодекс ділової поведінки та Антикорупційну програму. Документ сприяє мінімізації ризиків, допомагає співробітникам ТОВ «АГЕЛЕС» уникати конфлікту інтересів, пропонує заходи, які покликані дотримуватися чітких правил та норм поведінки в роботі з клієнтами.

З метою підтримки та моніторингу дотримання Кодексу ділової поведінки та Антикорупційної програми в компанії призначено відповідальних осіб. Вони періодично здійснюють актуалізацію правил Кодексу й Програми та аналіз їх дотримання співробітниками компанії.

Спираючись на це, ми гарантуємо нашим діловим партнерам та клієнтам високий рівень довіри та професійної етики.

 

ЦІЛІ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ AGELESS

Кодекс ділової поведінки ТОВ «АГЕЛЕС» ґрунтується на положеннях Кодексу поведінки партнерів SAP (SAP Partner Code of Conduct). Він підлягає застосуванню до всіх без винятку працівників Товариства, в тому числі й тих, які займають найвищі керівні посади.

Кодекс ділової поведінки визначає стандарти поведінки працівників у всіх ділових, правових та етичних аспектах їх повсякденної діяльності, а також є інструментом і керівним документом в ділових відносинах з клієнтами, постачальниками, партнерами, при взаємодії з конкурентами.

Ми вживаємо усіх необхідних заходів для уникнення конфлікту інтересів та запобігання будь-яких протиправних дій. Докладаємо максимум зусиль для обробки скарг чи зауважень зі сторони клієнтів та ділових партнерів. Добропорядне ведення бізнесу, чесність та дотримання правил ділової етики й засад антикорупційної програми є необхідним фундаментом для майбутнього успіху та розширення нашої професійної діяльності.

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ КОДЕКСУ ТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ТОВ «АГЕЛЕС» несе повну відповідальність за усі напрямки діяльності компанії, а також за окремі дії співробітників в межах чинного законодавства й дотримання Кодексу ділової поведінки та Антикорупційної програми.

З метою попередження протиправних дій, які прямо або опосередковано можуть стосуватися компанії, було створено Лінію з питань етики та ділової поведінки. Ми просимо вас у разі виникнення ситуацій, які, на вашу суб’єктивну думку, можуть негативно позначитися на репутації ТОВ «АГЕЛЕС», повідомити про такі дії на поштову адресу compliance@ageless.com.ua

Всі питання, сумлінно підняті в рамках таких запитів, будуть розглядатися на конфіденційній основі без будь-яких заходів у відповідь. Вся інформація буде зберігатися настільки конфіденційно, наскільки це практично можливо в світлі необхідності прийняття коригувальних заходів. Анонімність буде надана за запитом заявника.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ СТОСУНОК ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОДЕКСУ ТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 1. Конфлікт інтересів.
 2. Робота за сумісництвом у клієнтів, постачальників, субпідрядників, конкурентів або партнерів ТОВ «АГЕЛЕС».
 3. Фінансова участь в організаціях, які є клієнтами, постачальниками, конкурентами або партнерами ТОВ «АГЕЛЕС».
 4. Зайнятість в Товаристві осіб, що мають тісні особисті відносини з працівниками компаній клієнтів, постачальників, субпідрядників, конкурентів або партнерів Товариства.
 5. Особиста вигода, хабарі і підкуп.
 6. Подарунки від третіх осіб.
 7. Частування та інші розважальні заходи.
 8. Недотримання антикорупційних законів.
 9. Порушення правил конфіденційності.
 10. Порушення правил внутрішньої та зовнішньої комунікації.
 11. Захист персональних даних.
 12. Порушення ведення бухгалтерського обліку.
 13. Співробітництво з неблагонадійними організаціями.
 14. Порушення антимонопольного законодавства та законів про конкуренцію.