SAP Управління персоналом

Сучасна HR-система – це комплекс технологій, що автоматизують і полегшують роботу з персоналом на всіх рівнях, від оперативного до стратегічного.

Рішення SAP HR (HCM) дозволяє: управляти організаційною структурою і штатним розкладом, вести кадровий облік і підтримувати відповідний електронний документообіг, планувати кар’єру і відстежувати посадові переміщення співробітників, працювати з кадровим резервом, управляти компетенціями і вирішувати багато інших завдань. Саме повнота охоплення процесів управління персоналом в системі SAP HR (HCM) є привабливою стороною для користувачів цього рішення.

 

SAP HR (HCM) пропонує наступні функціональності в межах інформаційної системи для користувачів:

 • Управління організаційною структурою і штатним розкладом (ведення повної централізованої структури компанії з урахуванням усіх можливих рівнів: регіональні і т.п. представництва, їх внутрішня структура).
 • Розрахунок заробітної плати.
 • Кадровий облік (ведення особових справ працівників, облік руху персоналу, підготовка на підставі даних системи необхідних паперових документів).
 • Облік робочого часу (ведення графіків співробітників, централізоване і автоматичне формування табелів).
 • Планування витрат на персонал.
 • Планування кар’єри і відстеження просування персоналу по структурі.
 • Робота з кадровим резервом.
 • Підбір персоналу на вакансії.
 • Навчання персоналу.
 • Системи атестацій.
 • Управління компетенціями (оцінка і підтримка рівня професійних та особистісних компетенцій за рахунок системи атестації та безперервного навчання персоналу).