Технології Blockchain

Blockchain – відомий як «технологія розподілених регістрів» – має потенціал для трансформації того, як підприємства здійснюють свою діяльність в кожній галузі. Він знаходиться у всіх основних списках технологічних тенденцій. Отже, що ж таке Blockchain? Як це працює?

Blockchain з точки зору підприємства

Кожен бізнес заснований на транзакціях. Але ці транзакції часто здійснюються через зовнішніх посередників, таких як банки, юристи і брокери, що робить обробку тривалою і дорогою. Технологія Blockchain може звести роль посередників до мінімуму, значно прискоривши транзакції з декількома учасниками і знизити витрати, забезпечуючи при цьому захист всіх сторін. Люди, підприємства, машини і алгоритми зможуть вільно взаємодіяти і комунікувати один з одним без будь-яких непорозумінь. Саме це і гарантує Blockchain.

Як працює Blockchain?

Оскільки транзакції (блоки) хронологічно пов’язані, їх не можна змінити, не порушивши весь ланцюжок транзакцій в мережі. Цей ланцюжок реплікується і синхронізується на кожному комп’ютері, який використовує мережу (замість того, щоб зберігати її централізовано), що створює незмінну систему запису, вбудовану прозорість і довіру між учасниками.

Встановивши додатковий рівень довіри і безпеки для традиційних моделей, Blockchain дає учасникам можливість взаємодіяти більш прямо один з одним, знижуючи потребу в деяких типах посередників. Результатом є оптимізація, більш прозорі платежі і процеси укладення контрактів.