Аудит та рекомендації з розвитку

Основне завдання бізнес-консалтингу полягає в комплексі робіт по налаштуванню всіх бізнес-процесів компанії на максимально можливу результативність. Аудит в напрямку автоматизації процесів підприємства та рекомендації щодо його розвитку дозволяють нам трансформувати бізнес клієнта зі стадії нестійкого зростання в стадію стабільного поліпшення і вдосконалення.

В рамках аудиту IT-інфраструктури проводиться оцінка поточного стану IT-складових у клієнта, виконується виявлення його потреб у сфері IT. Дослідження може проводитися як по всьому спектру IT-напрямків, так і в окремо вибраних, таких як:

  • Інфраструктурні компоненти й системи IT
  • Корпоративні інформаційні та технологічні IT-системи
  • Процеси та управління в IT
  • Інформаційна безпека в IT

За підсумками аудиту формується звіт, що містить оцінку поточного стану, перелік потреб клієнта по даному напрямку і рекомендації аудитрів, що стосуються заходів оптимізації. Оцінка поточного стану та рекомендації щодо поліпшення виконуються на основі сучасних світових стандартів і тенденцій для обстежуваної IT-галузі. Результати аудиту та рекомендовані заходи, спрямовані на розвиток підприємства, презентуються і обговорюються спільно з клієнтом.